Grondbewerking
Ook werkzaamheden op het gebied van grondbewerking en graslandverbetering kunnen wij voor u verzorgen:

  • Frezen
  • Lely-frezen
  • Woelen
  • Ploegen; 5 scharige wentelploeg met vorenpakker
  • Diepploegen
  • Egaliseren
  • Inzaaien
  • Doorzaaien van grasland
  • Strooien van Dolokal
  • Groenbemester zaaien